POSREDOVANJE U STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU I SMJERNICE ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Društvo Eurokorekt grupa ovlašteno je od strane Ministarstva financija za potrošačko kreditiranje, kao i od strane Hrvatske narodne banke za stambeno potrošačko kreditiranje sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK).

Postupak posredovanja u stambenom potrošačkom kreditiranju provodi se skukladno ZSPK-u

Informacije sukladno ZSPK:

  • Kreditni posrednik je vezan za Privrednu banku Zagreb.
  • Kreditni posrednik ne pruža savjetodavne usluge u smislu ZSPK
  • Kreditni posrednik NE naplaćuje naknadu za kreditno posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju. (Naknada za uslugu kreditnog posredovanja iznosi 0,00 kuna uvećano za PDV.)
  • Potrošač može podnijeti pisani prigovor osobno na adresu Kreditnog posrednika ili na e-mail robertcuric@eurokorektgrupa.hr, te putem pošte na adresu: kralja Zvonimira 2 , 10000 Zagreb kao kreditnog posrednika ili slanjem e-maila na adresu poslovnih banaka.

Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornom tijelu, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-cetru-za-mirenje

  • Klijent je dužan od kreditnog posrednika dobiti Opće informacije o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu, kao i Personalizirane informacije (ESIS obrazac) potrebne za usporedbu ugovora o stambenim potrošačkim kreditima dostupnim na tržištu.

Zaštita potrošača

Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta je dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

Komplet usluga posredovanja koje pružamo klijentima, a koje nas ujedno i razlikuju od konkurencije
•    pronalazak odgovarajućeg kredita iz široke ponude
•    izračun i provjera kreditne sposobnosti u koordinaciji sa predloženom bankom
•    ispunjavanje i prikupljanje dokumentacije i niza potvrda za podnošenje zahtjeva za kredit
•    kompletiranje, provjera i odnošenje zahtjeva za kredit u banku, koordinacija s bankom, izvještavanje klijenta o statusu predmeta
•    racionalizacija i konsolidiranje svih kreditnih obveza
•    priprema dokumentacije i savjetovanje pri kupnji i adaptaciji nekretnina
•    pomoć neurednim klijentima – reprogrami i zatvaranje prethodnih kredita, ovrha, dugova i blokada
•    postprodajni procesi: informiranje o uslugama banke; pomoć pri naplati; savjetovanje o pravima i obvezama prema banci
•    poslovi zastupanja pri ugovaranju osiguranja potrebnog za kredit (police se odrađuju u kompletu uz zahtjev za kredit)
•    odabir najpovoljnijeg osiguranja