Naslovna O kreditima Vrste kredita
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Vrste kredita

Danas postoje različiti kriteriji po kojima je moguće napraviti podjelu kredita:

Po kriteriju roka vraćanja postoje:

 • kratkoročni kredit (do jedne godine)
 • srednjoročni kredit (od jedne do pet godina)
 • dugoročni kredit (preko pet godina)

Po kriteriju kamatne stope:

 • kredit s fiksnom kamatnom stopom
 • kredit s promjenjivom kamatnom stopom

Po kriteriju načina otplate:

 • jednokratni kredit
 • višekratni kredit (vraća se u obliku anuiteta)

Po kriteriju namjene:

 • potrošački kredit
 • stambeni kredit
 • gospodarski kredit
 • kredit financijskim institucijama

Bankarski poslovi dijele se na:

 • aktivne
 • pasivne
 • neutralne

Aktivni krediti su oni u kojima se banka pojavljuje kao vjerovnik, i na osnovu njih naplaćuje kamatu. Najvažniji aktivni kratkoročni poslovi su:

 • kredit po tekućem računu ili kontokorentni kredit. Banka odobrava korisniku kredit preko njegova tekućeg računa.
 • kredit na osnovi mjenice ili eskontni kredit. Isplata mjenice prije njezina dospijeća po odbitku kamata
 • lombard, kredit na osnovi zaloga pokretnih stvari (zlato, srebro, nakit, vrijednosni papiri itd.)
 • hipotekarni kredit, koristi se za financiranje nekretnina, a banka ga odobrava na bazi uknjižbe nekretnine korisnika na sudu u korist banke koja je davaoc kredita

U kratkoročne aktivne poslove spadaju i reeskontni kredit, akceptni kredit, te rambusni kredit. A u dugoročne aktivne bankarske poslove spadaju: građevinski kredit, investicijski kredit, industrijski kredit itd.

Zadnje dodano

Najčitanije novosti

Savjetujemo:

CLICK HERE TO SIGNUP FOR JUSTHOST.COM